DOBRO DOŠLI U GRO DS SUBOTICA!

DOBRO DOŠLI U GRO DS SUBOTICA!

Daniel Kovačić: Poljoprivrednici ne treba da kucaju na vrata gradonačelnika

Subotički poljoprivrednici su rezignirani, razočarani, ne veruju da se bilo šta može promeniti pošto su na svakim vratima na koja su zakucali ili bili prevareni ili vraćeni koji stepenik niže.

Demokratska stranka je najjača politička stranka u Srbiji sa preko 190.000 članova, 2 pokrajinska odbora, 25 okružnih, 23 gradska i 170 opštinskih odbora. U okviru stranke deluju Demokratska omladina i Forum žena, kao i Centar resornih odbora, Centar za edukaciju, Istraživačko-izdavački centar…

Demokratska stranka je stranka sa najdužom tradicijom u političkom životu Srbije. Osnovana je 1919. godine (prisilno prestala sa radom 1945) i jedna je od prvih stranaka koja je obnovila svoj rad posle promene političkog sistema. Osnivačka skupština Demokratske stranke održana je 3. februara 1990. godine. Za prvog predsednika izabran je Dragoljub Mićunović. Na Skupštini DS održanoj 5. januara 1994. godine za predsednika Demokratske stranke izabran je Zoran Ðinđić.