NAŠA POLITIKA

NAŠA POLITIKA

Gradski Odbor Demokratske stranka Subotica u centar svoje politike stavlja borbu protiv siromaštva i pokretanje ekonomije od koje bi korist imali svi građani, borbu za bolje obrazovanje koje će građanima ponuditi znanje i uspeh zasnovan na znanju i borbu za kvalitetnije zdravstvo kako bi svi građani mogli da ostvare dug i zdrav život. Radi ostvarenja ovih ciljeva Demokratska stranka građanima nudi sveobuhvatni novi dnevni red za SUBOTICU: